Badanie doświadczeń i opinii uczestników Up To Date Festival – prezentacja wyników

We wrześniu 2022 r. przedstawiciele Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadzili badanie doświadczeń i opinii uczestników UTDF. Po zebraniu głosów ponad pół tysiąca ludzi, zespół badawczy opracował Raport

Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować publicznie część wyników.

Przeprowadzone badanie jednoznacznie pokazuje Up To Date Festival jako wydarzenie kluczowe na kulturalnej mapie Białegostoku, powszechnie cenione przez uczestników, zarówno mieszkańców regionu jak i gości z innych części Polski lub z zagranicy. Jednocześnie wyniki badania sugerują, że Festiwal i jego organizatorzy stoją na swego rodzaju rozstaju dróg dalszego rozwoju. Wnioski płynące z badania wskazują na zróżnicowane potrzeby i sposoby doświadczania UTDF przez różne grupy odbiorców. Prezentacja wyników badania skupi się na wybranych wątkach, związanych m. in. z doświadczaniem przestrzeni festiwalu, jego atmosferą oraz ofertą muzyczną.

Zachęcamy do zapoznania się prezentacją wyników oraz Raportem