Serge

Serge

4.09.2022 / FOMO Afterparty

Poświęcenie Serge’a dla muzyki jest niemierzalne. Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli tzw. holenderskiego Zachodniego Wybrzeża, a jego aktywność trwająca nieprzerwanie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy to grał na kultowych imprezach w Acid Planet w Hadze, czyni go postacią nie tyle legendraną, ile kluczową dla zrozumienia muzyki electro.
Ikona Rotterdamu nie tylko ugruntowała swoją pozycję na światowej scenie, ale także wprowadziła niezliczone talenty. Dzięki odwadze i wyjątkowemu gustowi oraz zdolności do odkrywania świeżych dźwięków z wielu scen i stylów Serge ma na koncie wszechstronne sety serwowane z prawdziwą energią i entuzjazmem. Serge to również Clone. Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie, czym jest „Clone”, to koniecznie odrób pracę domową – w jej trakcie znajdziesz tam właśnie tego pochodzącego z Holandii artystę, który odpowiada w znacznej mierze za kształt współczesnego electro.

W Sieci